Šta je to GIT i čemu služi?

Šta je Git? 

Git je sistem za distribuiranu kontrolu i istoriju verzije koda. Od svog nastanka 2005. godine doživio je različita unapređenja i stekao veliku popularnost među programerima, rješavajući problem nedosljednosti koda i nekompatibilnosti uzrokovanom nedosljednosti. Većinom ga koriste programeri za razvoj informacionih sistema kako bi u stvarnom vremenu bili u mogućnosti pratiti promjene u kodu, obzirom da je primarna namjena Git-a da čuva istoriju izmjena šta je, kada i od strane koga promijenjeno u kodu.  

Pozitivne strane korištenja Git-a 

Pozitivne stvari vezane za Git, osim toga što je besplatan i otvoren za korištenje (open source code), odnose se na mogućnost grananja i spajanja unutar projekata. Grananje i spajanje su osnovne i vrlo jednostavne funkcije Git-a. Operacije poput pull-a i push-a su takođe brze i jednostavne što Git čini izuzetno pogodnim kako za male tako i za velike projekte.

Negativne strane korištenja Git-a 

Međutim, Git zahtijeva popriličnu tehničku izvrsnost shodno lošem GUI-ju (Graphical User Interface). Rad sa Git-om može zauzimati dosta resursa pogotovo ako se istovremeno radi na više projekata. I jedna od rizičnih strana korištenja Git-a jeste da ne postoji ugrađena kontrola pristupa kodu. Takođe, nepostojanje mogućnosti dodavanja praznog foldera vrlo često zna stvoriti konfuziju kod korisnika.

Preporuke prilikom korištenja Git-a 

Kao prva stvar i prva preporuka, počnite koristiti Git pravilno! Pravite jednostavnije i namjenske komite. Pišite opisne komentare za svaki komit. Druga preporuka odnosi se na česta ažuriranja grana promjenama sa master grane. Izbjegavajte direktno “guranje” promjena na master granu. I na kraju, vodite pažnju o brisanju i mijenjanju istorije komita na master grani kako bi svi programeri uključeni u rad na projektu pravovremeno i pravilno bili obavješteni o svim ažuriranjima unutar projekata.