Automatizujte testiranje softvera pomoću alata Cypress i Selenium

Cypress i Selenium su okviri (framework) za automatizaciju testiranja aplikacija. Neko ih naziva i alatima. Selenium predstavlja već etablirano rješenje na tržištu, dok je Cypress još uvijek u fazi dokazivanja svojih mogućnosti. 

Automatizacija testiranja aplikacija 

Koliko puta ste u svom životu morali stvari manuelno testirati iznova svaki put? Vjerovatno će svaki put i odgovor biti isti - previše puta! Kako bi se manuelno testiranje svelo u neke razumne okvire, na scenu stupaju okviri za automatsko testiranje koji olakšavaju proces automatizacije, ubrzavaju iterativne procese i minimiziraju ljudske greške, a ujedno štede vrijeme i nerve testera. I voilaaa! 

Automatizacija testiranja aplikacija predstavlja upotrebu softvera za testiranje odvojeno od softvera koji se ispituje za kontrolu izvršavanja testova i poređenje stvarnih ishoda sa predviđenim ishodima. Mnogi zadaci prilikom testiranja aplikacija mogu biti izuzetno naporni i dugotrajni za manuelno testiranje i poređenje ishoda aplikacija da testeri vremenom počnu previđati potencijalne greške i anomalije čime direktno utiču na rezultat poređenja. Kako bi se faktor ljudske greške sveo na minimum, potrebno je koristiti dostupni softver i frameworke za automatizaciju testiranja aplikacija poput Cypressa i Seleniuma.  

Cypress i/ili Selenium 

Selenium je godinama unazad de-facto jedan od najboljih frameworka za cross-browser testiranje aplikacija. Međutim, sve veću pažnju na tržištu u posljednjih par godina osvaja i Cypress. Cypress krasi vrlo jednostavno i lako postavljanje radnog okruženja, izvršavanje komandi u realnom vremenu i izuzetno detaljno dokumentovanje cijelog procesa testiranja. Glavna razlika između dva navedena frameworka za testiranja ogleda se u tome da Cypress podržava samo JavaScript, dok Selenium podržava mnoge jezike (Java, Javascript, C#, Python i drugi).  Takođe od pretraživača Cypress podržava Chrome, Firefox, Edge, Electron i Brave, dok Selenium podržava gotovo sve veće pretraživače na tržištu. 

Cypress podržava end-to-end testiranje i podržava timsko programiranje automatizacijskih skripti, te je najpogodniji je za front-end developere i testere. Cypress je zapravo više orijentisan ka developerima i predstavlja odličnu alternativu Seleniumu. Pored brzorastuće zajednice, odlične dokumentacije i adaptivnog korisničkog okruženja, negativna strana Cypressa jeste još uvijek limitiran broj integracija u odnosu na Selenium. 

Na kraju dolazimo do debate – koji framework koristiti i zašto koristiti oba? 

Kada je u pitanju debata Cypress protiv Seleniuma, preporučujemo da testing timovi počnu istraživati Cypress kako bi vidjeli da li može upotpuniti njihove postojeće Selenium skripte i povećati njihovu ukupnu pokrivenost testovima te unijeti novi nivo stabilnosti u proces testiranja. Ukoliko već koristite Selenium i posjedujete dobar paket stabilnih skripti za automatsko testiranje aplikacija, dok ujedno pokrivate dovoljan broj funkcionalnosti, možda i nemate potrebu da u potpunosti mijenjate radno okruženje odnosno framework. Međutim, ukoliko započinjete novi pojekat, možete od samog početka koristiti Cypress kako biste se prilagodili radu samog frameworka, a u isto vrijeme započeli praviti i unaprjeđivati svoj paket skripti za buduća testiranja zasnovana na Cypressu. 

Našu preporuku zašto istovremeno koristiti oba okvira za testiranje obrazložit ćemo kroz izuzetno bitnu stavku cross-browser testiranja. Tačnije, dok Cypress nudi detaljnije dokumentovanje, efikasnije radno okruženje i brže učitavanje skripti u pravom vremenu, najveća ograničenost jeste testiranje samo u jednom pretraživaču, u jednom tabu - dok Selenium ima opsežnu podršku za paralelno testiranje i to sa više pretraživača. Stoga, kako biste upotpunili testersko iskustvo i detaljno obuhvatili proces automatizacije testiranja aplikacija, možda trebate dati šansu i isprobati istovremeno korištenje oba navedena frameworka