Elektronski potpis u Republici Srpskoj

Kao što ste mogli da pročitate u prethodnim danima, ubrzo se uvodi elektronski potpis za fizička i pravna lica u Republici Srpskoj. Da bi dobili elektronski potpis potrebno je popuniti zahtjev za izdavanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata i predati ga u APIF (Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge) koji i izdaje certifikat. Elektronski potpis predstavlja tehnologiju čijom se primjenom u sistemima elektronskog poslovanja omogućava provjera autentičnosti potpisnika ili dokumenta. Isto kao svojeručnim potpisom u standardnom poslovanju, elektronski potpis se koristi u elektronskom.

Elektronski potpis ima i dodatnu osobinu da štiti integritet elektronski potpisane poruke. Tri su osnovne vrste elektronskog potpisa:

-skenirani ručni potpis

-digitalni potpis

-biometrijski potpis

Prednost elektronskog potpisa u odnosu na klasičan potpis se sastoji u tome što je elektronski potpis garancija i čuvar autentičnosti dokumenta, jer se tekst sa kojim je on elektronski vezan ne može mijenjati.Dobijanjem elektronskog potpisa u velikom se olakšava i ubrzava proces zaključivanja raznozarnih ugovora, podnošenje zahtjeva, izdavanje rješenja, itd. Napokon će građani imati mogućnost da elektronskim putem podnose zahtjeve nadležnim gradskim/opštinskim upravama za izdavanje potvrda, uvjerenja, u zavisnosti od informatičke opremljenosti gradova i opština.