Prednosti uvođenja elektronskih uprava

Elektronska uprava i prije uvođenja elektronskog potpisa je u mnogome olakšavala komunikaciju građana i administrativnih službi gradova. Uvođenjem elektronskog potpisa u potpunosti se omogućava digitalizacija svih procesa. Zamislite da je vaš računar, kod kuće ili na radnom mjestu šalter neke upravne institucije. To znači da ubuduće kada vam bude trebala neka usluga nećete morati da idete na šalter i da gubite vrijeme čekajući u redu.

Elektronske uprave, pored opcija za podnošenje zahtjeva za izdavanje raznih potvrda, uvjerenja, rješenja, mogu omogućiti i plaćanje svih potrebnih taksi, tako da u bukvalnom smislu ne morate izaći iz vaše kuće, a da pritom završite sve administrativne stvari koje su vam potrebne. 

Sa uvođenjem ovakvih rješenja smanjuje se mogućnost korupcije, povećava transparentnost rada upravnih institucija i građani mogu pratiti status svojih pokrenutih zahtjeva.

Ovakav pristup pogotovo olakšava rad građanima koji nisu u mjestu prebivališta upravne institucije ili pogotovo za građane koji žive u inostranstvu. Većina evropskih država već uveliko koristi elektronske uprave koja u administraciji mijenja internetom sve što je do sada bilo u papirnom obliku, od centralizovane baze podataka matičnih knjiga do plaćanja poreza, što građanima u velikoj mjeri štedi vrijeme i novac.

Za više informacija o omogućnostima elektronske uprave, obratite nam se i dobićete naše mišljenje.