Ubrzan razvoj Android aplikacija sa Jetpack Compose

Često se pitate kako možete ubrzati razvoj UI elemenata Android aplikacija, pisati kod preglednije i olakšati samo održavanje aplikacija? Vi zapravo mislite na Jetpack Compose!

Šta je Jetpack Compose? 

Jetpack Compose omogućava developerima uvid u kratku istoriju svih načina pristupa view elementima i omogućava korištenje deklarativnog UI-ja. Iz ugla developera, proces učenja i prilagođavanja je izuzetno lagan, kako za iskusne developere, tako i za početnike. Samim tim, Jetpack Compose omogućava dosta brži razvoj UI elemenata aplikacija, pregledniji kod i u mnogočemu olakšano održavanje aplikacija, jer se poprilično lagano naviknuti radu sa Jetpack Compose-om.

Kada je riječ o kompatibilnosti, bitno je napomenuti da je Jetpack Compose kompatibilan sa XML layout-om, čime je omogućena integracija u postojeći XML ili suprotno. Uvođenjem Jetpack-a developeri ne moraju više koristiti isključivo XML i imperativno programiranje, što direktno utiče na visoku koheziju kojom se stvara okruženje sa daleko manjim brojem problema. 

Glavni uticaj Jetpack Compose-a ogleda se u mnogo bržem razvoju aplikacija, bržem planiranju i implementaciji projekata, kao i manjoj težini aplikacija (kada je riječ o zauzimanju memorije).

Međutim, obzirom da je Jetpack Compose poprilično nova u svijetu razvoja Android aplikacija, još uvijek se ne smatra industrijskim standardom. Potencijalni problemi sa kojim se momentalno susreću developeri prilikom korištenja Jetpack-a najčešće se ogledaju u sporosti i tromosti aplikacija u debug mode-u, kao i prilikom pregleda Preview rebuild-a. Naravno, ažuriranja Jetpack-a su česta i ubrzana čime ovaj alat zapravo izuzetno brzo evolvira, pa se sa svakom novom verzijom dešavaju drastične promjene i poboljšanja.

Tranzicija na Jetpack Compose? 

Poželjno je početi tranziciju na Jetpack Compose što prije, jer će sigurno za nekoliko godina on postati industrijski standard. Za početak dovoljno je već odrađene UI elemente u postojećim aplikacijma dodavati kroz Jetpack Compose. Takođe, postepenom tranzicijom na Jetpack Compose, potrebno je vremenom sve nove aplikacije razvijati inicijalno kroz Jetpack Compose. 

Jetpack Compose ja zaista obećavajući i moćan moderan UI alat na koji svakako treba obratiti pažnju. Uz pravilno korištenje može mnogo da olakša i ubrza razvoj aplikacija, sa manjom količinom koda i dosta manjom količinom bug-ova što ga čini izuzetno pogodnim za sve developere koji se bave razvojem Android aplikacija.