Docker

Docker je iz dana u dan sve popularnija tema u IT svijetu. Međutim, iako njegova popularnost konstantno raste, Docker se susreće sa glavnim korisničkim problemom tj. problemom promjene navika i prilagođavanja rada novim tehnologijama.

Šta je Docker?

Docker predstavlja izazovnu i zaista interesantnu temu programerima. Razvoj aplikacija može biti izuzetno kompleksan proces iz dosta razloga (promjena tehnologije, testiranje, ad-hoc rješavanje problema itd.), a sa Dockerom se taj proces u mnogo čemu pojednostavljuje. Docker predstavlja platformu koja dozvoljava programerima, sistem administratorima i ostalim pojedincima razvoj i održavanje aplikacija u softverskim kontejnerima. Tačnije, Docker iz ugla korisnika rješava problem “rada na mom računaru”, gdje omogućava kontejnerizaciju aplikacija kako bi njihovo izvršavanje bilo konzistentno (isto) na bilo kojoj infrastrukturi. Docker korisnicima omogućava kreiranje Docker kontejnera, automatizaciju Docker slika i pruža radno okruženje za izvršavanje kontejnerizovanih aplikacija pomoću Docker Engine-a. Iako još uvijek važi za relativno novu tehnologiju, Docker postaje standardni alat u svakodnevnom radu programera i sistem administratora.

Problemi u radu sa Dockerom?

Docker se i dalje smatra kao relativno nova tehnologija, a većina korisnika ne želi mjenjati stare navike i prilagođavati se radu novijih tehnologija. Pogotovo ako je tu uključen i rad sa konzolom. Na Dockeru se radi isto kao i na Linuxu – kroz konzolu. Ukoliko niste sa konzolom na “ti” imaćete potencijalni problem. Ali, ako ste se susretali sa konzolom prije, znate da to ipak nije tako strašno. Ekipa iz Dockera se potrudila i pripremila fanstastičnu dokumentaciju kako bi što više olakšala proces kreiranja kontejnera, prebacivanja na GitHub i/ili transfera na drugi host. Doduše, jedna mana Dockera jeste manja brzina pri poređenju direktnog izvršavanja aplikacije sa izvršavanjem preko kontejnera, jer kontejneri su zanemarljivo sporiji (razlika se očitava u milisekundama). 

Superb docker

Docker pored potencijalnih problema u radu posjeduje superiornost kada je riječ o zauzimanju prostora u poređenju sa virtuelnim mašinama. Kontejneri pružaju izolirano okruženje, ali ne pokreću nikakav operativni sistem. Dockerovi kontejneri zauzimaju tek nekoliko desetina MB prostora, a konfiguracijski fajlovi obično prostor zauzimaju u KB što je itekako velika ušteda prostora. Aplikacije su dosta sigurnije u kontejnerima, a koliko ozbiljno se pristupa ovoj tehnologiji doprinosti i činjenica da je upravo Docker kreirao industrijski standard za portabilnost kontejnera. O usponu Dockera kao tehnologije svjedoči svakodnevno korištenje Dockera od strane industrijskih lidera poput eBay-a, Spotify-ja, Yelp-a, Baidu-a I mnogih drugih.