Kako unaprijediti sigurnost vaše Android aplikacije?

Mobilne aplikacije prvobitno su služile za provjeru e-pošte, ali su masovnom upotrebom i velikom potražnjom premašile svoju prvobitnu namjenu čime se njihova upotreba proširila na mnoge oblasti i različite namjene. Od navigacije, igrica, aplikacija za upravljanje sadržajem, pa sve do poslovnih i namjenskih aplikacija - Android aplikacije danas predstavljaju jedan od najefikasnijih kanala komunikacije kao opšte prihvaćeno sredstvo sa najvećim nivoom interaktivnosti.

Android predstavlja operativni sistem namijenjen mobilnim uređajima, baziran na Linuxu i open-source kodu. Kupljen je od strane Googla 2005. Godine (od Android Inc. kompanije), a javnosti je predstavljen 2007. godine, dok su se prvi uređaji bazirani na Android os-u pojavili sredinom 2008. godine.

Dugogodišnju dominaciju na tržištu potvrdili su većinskim udjelom operativnih sistema namijenjenih mobilnim uređajima i u 2021. godini. Danas, Android je lider na tržištu sa 73% udjela na globalnom nivou. Međutim, takav udio na tržištu može imati i negativne strane ukoliko posmatramo bezbjednost aplikacija i korisnika, obzirom da su Android aplikacije vrlo često mete neetičkih hakera.

U svijetu u kojem ljudi vode digitalni način života, sigurnost mobilnih aplikacija jedna je od najistaknutijih briga. Stoga, kako bi se očuvalo povjerenje korisnika i integritet podataka, razvoj bezbjedne mobilne aplikacije je neophodan, a ujedno predstavlja i jedan od glavnih izazova za većinu programera. U nastavku ćemo navesti neke od najboljih praksi kojih treba da se pridržavamo prilikom izrade Android aplikacija.

Preporuke za unapređenje sigurnosti prilikom programiranja Android aplikacija

Prva preporuka za unapređenje sigurnosti Android aplikacija jeste obezbijediti sigurnu komunikaciju sa drugim aplikacijama kao i sigurnu mrežnu komunikaciju. Naravno, tu je i sigurnost skladištenja podataka kroz ažuriranje biblioteka i paketa za razvoj softvera kako bi tačke komunikacije bile što bezbjednije.

Nezaobilazno je i prikrivanje, šifriranje i zaštita koda koju nam omogućava upotreba alata kao što su ProGuard ili DexGuard. ProGuard vrši optimizaciju i zaštitu Java koda, dok je DexGuard baziran isključivo na zaštitu Android aplikacija. Takođe, DexGuard pruža i naprednu zaštitu Android koda. Pored ProGuard i DexGuard poželjno je koristiti i R8 za Kotlin bazirane aplikacije. 

Nabrojane prakse su neke od najboljih praksi koje svaki programer mobilnih aplikacija treba da slijedi kako bi zaštitio svoju Android aplikaciju od ranjivosti prilikom programiranja i objavljivanja na Play Store ili direktnog dijeljenja.